cir.ir

h349h16

این دامنه تاپ واستنثائی مناسب جهت ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی واگذار می شود

­

akbari.m.ir@gmail.com    09120210350 - 09187316366

­

this top domain is for sale

­

­

­

­

­

­

­

cir.ir

­

contact:    akbari.m.ir@gmail.com

­­

این آدرس اینترنتی واگذار می شود

Special

photo_ee3
logo_eco
h349h16

این آدرس اینترنتی تاپ و ویژه واگذار می شود

تماس

akbari.m.ir@gmail.com

09120210350

09187316366

این آدرس کوتاه و ویژه یکی از خاص ترین آدرس های اینترنتی در ایران است

cir.ir

مدیر و مسئول محترم

­

 • در عصر ارتباطات وب سایت ها عنصر اصلی در فرایند ارتباط بشمار می آیند و راه های ارتباطی دیگر نظیر مراجعه حضوری ، نامه نگاری ، تلفن و فکس در درجه اهمیت پایین تر قرار دارند
   
 • آدرس یک وب سایت بایستی کوتاه ، روان و سلیس و با معنی و مفهوم باشد تا راحت تر نوشته و راحت به خاطر سپرده شود 
   
 • آدرس یک سازمان و ارگان بایستی متناسب با شأن و جایگاه آن سازمان ، ارگان ، فعالیت و ... باشد 
   
 • آدرس خوب و مناسب یک راه آسان برای ایجاد ارتباط با مشتری و مخاطب است
  نتیجه: آدرس و یک وب سایت دفتر کار اختصاصی است . شما دوست دارید این دفتر کار چگونه به نظر آید ؟